Vakantie en vrije dagen

Hieronder volgen de vakantiedata en de overige vrije dagen.

Vakantierooster 2018-2019:

Herfstvakantie: 22 t/m 26 oktober 2018
Kerstvakantie: 24 december 2018 t/m 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie: 18 t/m 22 februari 2019
Paasvakantie: 19 t/m 22 april 2019
Meivakantie: 23 april 2019 t/m 5 mei 2019
Hemelvaart 30 t/m 31 mei 2019
Pinksteren: 10 juni 2019
Zomervakantie: 15 juli t/m 23 augustus 2019

 

Extra vrije dagen

5 oktober Meilandag; alle kinderen vrij
31 januari Alle kinderen ’s middags vrij
25 februari Studiedag Kanjertraining; alle kinderen de hele dag vrij
25 juni Alle kinderen zijn ’s middags vrij
12 juli Reserve dag

Pagina delen: