Gezonde school

Onze school is gezond!

Onze school heeft het vignet Gezonde School! Het vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers. En dat doen wij!
Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat bewegen en sport. Hiervoor zetten we de o.a. volgende activiteiten in; gymlessen voor groep 1 t/m 8, samen bewegen met peuters, ouderen en kinderen met een beperking, sporttoernooien, en voldoende ruimte op het plein om in de pauzes je uit te leven. Naast de activiteiten zorgen we voor gediplomeerde leerkrachten op het gebied bewegen, CIOS studenten en enthousiaste ouders die helpen bij activiteiten.

Het vignet Gezonde School is een initiatief van diverse landelijke gezondheidsorganisaties. Wilt u meer weten over het vignet Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl