Schoolgids

Beste lezer(s)

Hieronder kunt u de schoolgids van De Roerganger downloaden.
Deze gids is bedoeld voor ouders die nu kinderen op onze school hebben en voor ouders van toekomstige leerlingen.
Wij leggen in deze gids verantwoording af over onze manier van werken en we leggen uit wat ouders mogen verwachten als hun kind bij ons op school komt.

Scholen verschillen in werkwijzen, sfeer enz. Daarom vraagt de overheid aan basisscholen om een schoolgids te maken.
Deze gids moet helpen bij het bewust kiezen van een basisschool.

We hopen dat u onze schoolgids met plezier zult lezen.
Vanzelfsprekend bent u altijd welkom voor een toelichting.

Namens het team van De Roerganger

Hanneke Henneveld
directeur

Schoolgids De Roerganger 2020-2021

Pagina delen: