Kalender

Vakantie en vrije dagen

Hieronder volgen de vakantiedata en de overige vrije dagen.

Vakantierooster 2021-2022

Herfstvakantie: 16-24 oktober 2021
Kerstvakantie: 24 dec-9 jan 2022
Voorjaarsvakantie: 19-27 feb 2022
Pasen: 15-18 april 2022
Meivakantie: 23 april-8 mei 2022
Pinksteren: 6 juni 2022
Zomervakantie: 16 juli- 28 aug 2022

Extra vrije dagen

27 januari: ’s middags vrij
18 februari: Studiedag voor het team: alle kinderen de hele dag vrij.
18 maart: Meilandag: alle leerlingen vrij
30 juni: Studiedag alle kinderen de hele dag vrij.