Kalender

Vakantie en vrije dagen

Hieronder volgen de vakantiedata en de overige vrije dagen.

Vakantierooster 2023-2024

Herfstvakantie: 21 okt. – 29 okt. 2023
Kerstvakantie: 23 dec. 2023 – 7 jan. 2024
Voorjaarsvakantie: 17 feb. – 25 feb. 2024
Pasen: 29 maart – 1 april 2024
Meivakantie: 27 april – 12 mei 2024 (incl. Hemelvaartsdag op 9 mei)
Pinksteren: 20 mei 2024
Zomervakantie: 19 juli – 1 sept. 2024

Extra vrije dagen

06 oktober: CBO-meilân dag: alle leerlingen vrij.
22 december: vanaf 12.00 uur alle leerlingen vrij.
24 januari: rapportmiddag vanaf 12.00 uur: alle leerlingen vrij.
16 februari: studiedag: alle leerlingen vrij.
20 maart: studiedag: alle leerlingen vrij.
14 juni: studiedag: alle leerlingen vrij.