Ouders

Visie

Leerkrachten en ouders zijn partners. Zij hebben een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor de schoolontwikkeling van het kind. Zij vertrouwen en respecteren elkaar en handelen samen in het belang van het kind. Het team van De Roerganger hecht waarde aan goede communicatie met de ouders/ verzorgers. Wij doen dit middels de volgende kanalen:

Het Scheepsjournaal

Eén keer per maand ontvangt u digitaal het Scheepsjournaal. In dit informatieblad van De Roerganger staan mededelingen, belangrijke data, foto’s en belangrijk nieuws uit de groepen.

Kennismakingsavond

Aan het begin van het schooljaar is er een kennismakingsavond voor alle groepen. Op deze avond kunt u kennismaken met andere ouders en met leerkrachten. U krijgt daarbij informatie over het lesprogramma en de activiteiten dit uw kind in de desbetreffende groep ontvangt.

Ouderportaal

Voor ouders is er een mogelijkheid om de resultaten van hun kind(eren) online te bekijken. Dit gebeurt via ons administratiesysteem Parnassys. De ouders krijgen hiervoor een inlogcode.

Rapportbespreking

Twee keer per schooljaar houdt de school voor alle groepen rapportbespreking. Op deze avonden wordt het rapport en het werk van de kinderen besproken. U krijgt voor deze avonden een uitnodiging met de datum en de tijd waarop u wordt verwacht. Voor elk kind hebben we tien minuten gereserveerd.

Spreekkwartier

Geregeld is er gelegenheid om met de groepsleerkracht te praten over uw kind. De data van deze spreekkwartieren staan vermeld in de schoolkalender die u ontvangt in de eerste week van het nieuwe schooljaar. In de eerste periode van het schooljaar van oktober t/m december, worden alle ouders een keer uitgenodigd op het spreekkwartier. Natuurlijk kun u ook zelf een afspraak maken. Deze spreekuren zijn bedoeld voor alle groepen.

 

 

 

 

 

Pagina delen: