Gemeenschappelijke verantwoordelijkheid

Ouderbetrokkenheid

Leerkrachten en ouders zijn partners. Zij hebben een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor de schoolontwikkeling van het kind. Zij vertrouwen en respecteren elkaar en handelen samen in het belang van het kind. Het team van De Roerganger hecht waarde aan goede communicatie met de ouders/ verzorgers. Via de app Social Schools bent u geïnformeerd over de groep van uw kind en schoolzaken.

Het Scheepsjournaal

Eén keer per maand ontvangt u digitaal het Scheepsjournaal. In dit informatieblad van De Roerganger staan mededelingen, belangrijke data, foto’s en belangrijk nieuws uit de groepen en natuurlijk de agenda.

Kennismakingsavond

Aan het begin van het schooljaar is er een kennismakingsavond voor alle groepen. Op deze avond kunt u kennismaken met andere ouders en met leerkrachten. U krijgt daarbij informatie over het lesprogramma en de activiteiten dit uw kind in de desbetreffende groep ontvangt. Afgelopen september hebben de leerkrachten een powerpoint gestuurd over het huidige schooljaar.

Ouderportaal

Voor ouders is er een mogelijkheid om de toetsresultaten van hun kind(eren) online te bekijken. Dit gebeurt via ons administratiesysteem Parnassys. De ouders krijgen hiervoor een inlogcode. Bent u de code kwijt? vraag een nieuwe aan bij de directeur van de school.

Rapportbespreking

Twee keer per schooljaar houdt de school voor alle groepen rapportbespreking. Op deze avonden wordt het rapport, welzijn en welbevinden en het werk van de kinderen besproken. U krijgt voor deze avonden een uitnodiging met de datum en de tijd waarop u wordt verwacht. Voor elk kind hebben we tien minuten gereserveerd. Via social schools kunt u zich inschrijven.