Onze missie

De naam van onze school is christelijke basisschool De Roerganger. Een roerganger is iemand die aan het roer van een schip staat en het schip op koers houdt. Wij zien God als de ‘Roerganger’ en vragen Hem om ons bij te staan op onze vaart.

De Roerganger is een school met ongeveer 200 leerlingen in de wijk De Greiden. Deze leerlingen komen uit verschillende wijken van Heerenveen. Er heerst een goede sfeer. We bieden duidelijke structuur en werken doelgericht en taakgericht. Onze resultaten zijn goed en we proberen ieder tot zijn of haar recht te laten komen. Dit willen we nog meer tot uiting te laten komen, door de talenten van kinderen in beeld te brengen en daar in de dagelijkse praktijk bij aan te sluiten of gebruik van te maken. Hiervoor wordt het team getraind om talentengesprekken te houden met leerlingen en ook in de dagelijkse lespraktijk talent gedreven opdrachten te geven. Wij werken met een jaarprogramma waarin onderwijs, geloof,
cultuur, sport en spel voor een plezierig en afwisselend programma zorgen. In het dagelijks aanbod wordt voor een belangrijk deel gewerkt aan de basisvaardigheden rekenen, taal, spelling, lezen en schrijven.
Voor deze vakken hebben wij methodes die passen bij onze visie:
Zo bereiden we de kinderen voor op de toekomst!