Onze school

Doelgroepenbeleid

Ummen…doelgroepenbeleid

CBO Meilân heeft 15 christelijke basisscholen in de gemeentes De Fryske Marren en Heerenveen en staat voor samen bloeien. Door samenwerken en zelfstandig leren halen wij het beste uit kinderen waarbij de belangen van het kind zelf centraal staan. Voor kinderen die het nodig hebben, is er ook aanbod bovenschools of buitenschools.

Technium – CBO Meilân

Ingenium – CBO Meilân

Atrium – CBO Meilân

Steampoint – CBO Meilân

Playing for success – CBO Meilân

Leerlingparlement – CBO Meilân

Visie

Binnen CBO Meilân worden bovenschools verschillende doelgroepen-leerlingen bediend. We hebben deze groepen namen gegeven die eindigen op -um:

Ingenium: voor begaafde leerlingen die meer uitdaging aankunnen en gebaat zijn bij het leren in een peer-group; gelijkgestemden.Zij volgen les gedurende een dagdeel per week op 1 van de Ingenium locaties.

Technium: voor kinderen die handig zijn met hun handen en technisch uitgedaagd mogen worden. De leerlingen van de groepen 7 en 8 die hier voor in aanmerking komen, doen dit 1 ochtend per week op 1 van de 3 VO locaties: Aeres, Keicollege of Zuyderzee lyceum.

Atrium: voor kinderen die graag met zang, dans, muziek en theater aan de slag gaan. Zij kunnen hier auditie voor doen. De lessen vinden plaats in samenwerking met het Toanhûs te Joure.