De Roerganger

Onze school

De Roerganger is een christelijke basisschool in Heerenveen die valt onder CBO Meilân. De Roerganger een school van nu, waar je leert voor de samenleving van morgen. De Roerganger is een school waar we vanuit onze christelijke visie een veilige leeromgeving bieden waar de leerkrachten de kinderen stimuleren in hun ontwikkeling.

Vernieuwend onderwijs

De Roerganger staat voor onderwijs dat een goede basis biedt voor de toekomst. In de maatschappij waarin wij leven vinden voortdurend veranderingen plaats. Het onderwijs aan onze school is daarom ook steeds in beweging. Ons onderwijs is vernieuwend, waarbij we goede zaken behouden. Een plek met rust en stabiliteit.

Alle kinderen hebben in hun ontwikkeling iets gemeenschappelijks. Daarnaast is elk kind uniek. We sluiten aan bij de behoefte en gebruiken de talenten van de kinderen. Binnen de groep geven we uitleg op verschillende niveaus en laten we zo nodig de verwerking gedifferentieerd maken. Wij besteden veel aandacht aan de basisvaardigheden rekenen, taal en lezen. Daarnaast is er ruimte voor onder andere creatieve vakken, sportactiviteiten, wereldoriëntatie en burgerschap.

Goede prestaties zijn belangrijk, we hopen met onze inspanningen meer te bereiken. Voor ons is het heel belangrijk dat een kind leert verantwoordelijk te zijn voor zichzelf, voor anderen en voor de materiële omgeving op school en daarbuiten. Er is aandacht voor ontwikkeling en versterking van het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid van de kinderen. Het kind leert samenwerken en samen spelen. Om dit alles te bereiken is een geregeld contact tussen school en thuis onontbeerlijk. We willen met ouders samenwerken als partners in de opvoeding. Net als met ouders hebben we een goede samenwerking met de omgeving van de school.