Ouders

Medezeggen- schapsraad

Op iedere school is een medezeggenschapsraad (MR) bestaande uit ouders en personeelsleden. De MR wordt betrokken bij het beleid van de school en de uitvoering daarvan. De MR heeft op verschillende onderdelen instemmingsrecht of adviesrecht. De ouders van de medezeggenschapsraad worden uit en door ouders gekozen.

MR-vergaderingen

De vergaderingen zijn openbaar, dat wil zeggen dat andere ouders aanwezig mogen zijn bij vergaderingen maar dat ze niet mee vergaderen. Middels dit bericht willen we de ouders op de hoogte brengen van de zaken die besproken worden tijdens de MR-vergaderingen. Hieronder treft u een kort overzicht aan:

  • De formatie
  • De begroting
  • Regelingen van de vakbond
  • Passend onderwijs en het schoolondersteuningsprofiel
  • Het veiligheidsbeleid
  • Meerjarenplan
  • Arbo-keuring

Mocht u als ouder vragen hebben over één van deze zaken of over andere zaken die op school spelen, dan kunt u altijd één van de MR-leden aanspreken. Dat mag zowel een personeelslid als ouder zijn. De MR heeft sinds dit jaar ook een e-mailadres waar u met vragen en/of opmerkingen terecht kunt: mr.deroerganger@cbo-meilan.nl. Ook op de website van de school kunt u terecht voor informatie. Hier zullen onder andere de notulen en vergaderdata gepubliceerd worden.

Leden van de MR

Namens het personeel:
Janneke Hiemstra
Jeltje de Boer

Namens de ouders:
Jolanda Veenstra
Aizo Spijkstra